Loading ...

xdlovina logo

Hình Thức Thanh Toán

Để hiểu rõ quy định thanh toán, hình thức thanh toán, Quý khách hàng/ Đối tác tham khảo nội dung chi tiết sau đây:

  1. Đối với Hợp đồng Thiết kế nội thất

Tuỳ vào từng loại hợp đồng thiết kế nội thất chúng tôi có các hình thức khác nhau. Thông thường, quá trình thanh toán phổ biến được chia làm 2 đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

  • Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng thiết kế vào thời điểm ký hợp đồng để LOVINA bắt đầu triển khai công việc.
  • Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng thiết kế còn lại khi Khách hàng thống nhất phương án thiết kế 3D để LOVINA khai triển bản vẽ kỹ thuật.
  1. Đối với Hợp đồng Thi công nội thất

Tuỳ vào từng loại hợp đồng thi công nội thất chúng tôi có các hình thức khác nhau. Thông thường, quá trình thanh toán phổ biến được chia làm 3 đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

  • Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng thi công vào thời điểm ký hợp đồng để LOVINA mua vật tư và trang thiết bị.
  • Đợt 2: Thanh toán 30% giá trị hợp đồng thi công khi LOVINA vận chuyển 80% nội thất đồ gỗ lên đến địa chỉ công trình.
  • Đợt 3: Thanh toán 20% còn lại trong vòng 3 ngày trên Biên bản nghiệm thu quyết toán khối lượng thực tế khi LOVINA hoàn tất 100% khối lượng công trình và bàn giao công trình.
  1. Đối với hợp đồng Thiết kế và thi công dự án hàng loạt

Ngoài ra, đối với những công trình lớn, công trình dự án hàng loạt, LOVINA sẽ đề xuất quá trình thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể sẽ chi tiết trong từng hợp đồng.

Khi lựa chọn thanh toán bằng chuyển khoản, nhân viên kinh doanh của LOVINA sẽ gửi thông tin chi tiết về thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong từng hợp đồng cụ thể.